2017 Ba Da Shan Gushu Ping Cha (100 g) – zelený (Sheng/Raw) čaj Pu‑erh

Zpět